Älskad båt – igen!

Ja, här är Hajak igen, som hon ser ut nu nyligen renoverad. Båten ligger skyddad under tak vid Fiskaremuséet i Söderhamn. Hon ligger med aktern utåt. Själv skulle jag nog valt att vända båten tvärtom: med fören utåt, lite som om hon kunde vara på väg nånstans igen.
Och en grej till: fästena för årklykorna vid den främre toften ser lite för nya ut och vid den bakre rortoften kan man inte ro alls som det nu ser ut. Fästen för årklykor saknas. Nåja, jag får väl vara nöjd ändå… På bilden nedan kan man bara skönja Hajak lite till höger i bild.

Väldigt fint iordninggjord är hon av människor som är bra på sånt. Det är ju en båt med rätt många år på nacken vid det här laget: byggd vintern 1933-34 av båtbyggaren och fiskaren Axel Olsson och hans kompanjon Anders Nyman. Båtbyggeriet låg i Forsbacka, Söderhamn. Det var systrarna Österlund med sommarstuga på Sandskär som beställde båten. Och sen kom den  min familjs ägo, familjen Roland, och blev en mycket älskad båt. Det gick att få upp god fart i Hajak när man rodde med två par åror. Och hon gick också att segla, hål för masten ser du i den främre rortoften.  Sprisegel och roder hörde till.

Båtarna på Fiskaremuséet är fint renoverade och om varje båt har man gjort i ordning en glasad och ramad tavla där man berättar båtens historia. Bra!

En gammal roddbåt

När jag var barn hade vi en stor klinkbyggd roddbåt med två tofter och dubbla par åror. När två rodde samtidigt (och om dom var samrodda – finns det ett sånt ord?) riktigt flög man fram över vattnet. Det fanns mast, segel och roder till båten också och vi barn seglade den – med varierande framgång. Det gick bäst med vinden akterifrån. Men att det inte alltid gick så bra berodde nog mer på vår bristande förmåga som seglare än på båten. Under nästa ägares tid med båten seglades den faktiskt hela vägen från Söderhamn upp till Höga Kusten.

När det var dags för pensionering skänktes båten till Fiskaremuseet i Söderhamn. Där ligger den nu, och vi har varit där och klappat den och tackat för gamla tider.

På Fiskaremuseet i Söderhamn.
På Fiskaremuseet i Söderhamn. Bild från 2011.

Det finns ytterligare några bilder på båten i Gabrielles blogg här.

Båten byggdes vid mitten av 1930-talet på beställning av den familj som då ägde stugan på Sandskär, barn till den tidningsman som lät bygga huset på 1860-talet. På den här bilden är båten troligen alldeles ny. Bilden är tagen på Sandskärs västra sida.

Med roddbåten på västra sidan av ön. 1930-tal.
Med roddbåten på västra sidan av ön. 1930-tal.

I boken om Sandskär har jag ett kapitel som heter Båtar och kajaker. Båda dessa bilder är med där och så en hel del annat också förstås.
Vill du läsa mer om tekniken att bygga en klinkbyggd träbåt kan du titta på en liten text hos Wikipedia här. På en annan sida hos Wikipedia kan man läsa om träbåtars och träskepps anatomi, titta på var kölsvinet är nånstans osv – här.
Fiskaremuseet i Söderhamn hittar du information om här.