Extraläsning

På den här sidan lägger jag ut länkar till längre texter, som inte passar att publicera som vanliga blogginlägg.  Det kan var utförligare material – en sorts fördjupningstexter – om personer som finns med i mina två böcker, eller annat material om Söderhamn, skärgården m.m., helt enkelt inom dom ämnesområden jag ägnar mig åt i bloggen Arundo.
Texterna läggs ut som länkar till pdf.

Minnen från livet i en barack
En klasskamrat från när jag gick i realskolan i Söderhamns läroverk (numera Staffangymnasiet) skickade mig berättelsen ”Minnen från livet i en barack” av Sven-Erik Eriksson, eftersom han vet att jag intresserar mig för gamla tider i Söderhamn. Tack Örjan!

Slöjdskolan, Åsbäcksgatan 14. Foto: Gustav Sahlin. Årtal oklart. Dibis bild nr XGS00038

Den som berättar är alltså Sven-Erik Eriksson, född 1917, och själv uppvuxen i en av dessa baracker. Det var nödbostäder som byggdes efter den stora stadsbranden 1876. Fem sådana baracker byggdes: två på Åsgatan och tre på Åsbäcksgatan, skriver Sven-Erik Eriksson. I dag finns bara en kvar, den på Åsbäcksgatan 14.

”Minnen från livet i en barack” är välskriven och Sven-Erik Eriksson ger en målande bild av hur det var att växa upp vid denna tid och under dom enkla förhållanden familjen levde. Dom som hade det dåligt ställt kunde få bo gratis i en barack som stod under Fattigvårdens beskydd. Det var i den baracken Sven-Eriks familj bodde. En av rubrikerna i berättelsen lyder ”Ingen hyra – men ohyra”, nog så talande!

Eftersom jag tycker det vore värdefullt om fler fick möjlighet att läsa Sven-Erik Erikssons berättelse kontaktade jag hans son Svempa Erixon och frågade om jag fick använda materialet.  Det fick jag. Om materialet publicerats på något annat sätt vet jag inte. Nu gör jag i alla fall berättelsen tillgänglig för dom som hittar till bloggen Arundo.
Här är länk till berättelsen ”Minnen från livet i en barack” som pdf: Baracken_text_190628

Kapten Thore Härdelin
Thore Härdelin var far till Anna Härdelin Hjelmström, den Anna jag skriver om i boken ”En flicka som heter Anna”.
I samband med Thore Härdelins död i december 1896 skrev någon en ganska utförlig text om honom och hans liv. Kanske var texten underlag till ett tal att hållas vid hans begravning. Kanske publicerades den som artikel i någon tidning. I SvD:s historiska arkiv hittar jag på 1897-01-02 en del av texten, där satt under rubriken  ”Den gamle kaptenens minne”.
Här är den fullständiga texten som pdf: Kapten Härdelin text_190620.